0
 
The Terrace

ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการอยู่เน้นโทนอบอุ่นทันสมัย
สะดวกสบายด้วยถนนหลักของโครงการกว้าง 11 เมตร
และถนนในซอยกว้าง 9 เมตร  เพื่อความสะดวกต่อการสัญจร
ในโครงการหน้ากว้าง 5.5 เมตร ตัวอาคารลึก 9 เมตร
มีพื้นที่หน้าบ้านอีก 3 เมตร หลังบ้านอีก 2 เมตร
รวมเป็นความลึก 14 เมตร พื้นที่ใช้สอย 198 ตารางเมตร


The Terrace Floor Plan