0
TECHNICAL
 
การลงเสาเข็มที่โรงจอดรถ

โครงการอนินทาวน์เข้าใจดีถึงปัญหาการทรุดตัวของผิวดินซึ่งโรงจอดรถไม่ได้ตั้งอยู่บนเสาเข็มของบ้านจึงทำให้โรงจอดรถ เกิดการทรุดตัวจึงเป็นปัญหาของโครงการหมู่บ้านในปัจจุบัน ทางโครงการอนินทาวน์
จึงได้เพิ่มเสาเข็มในบริเวณโรงจอดรถเพื่อป้องกันและชะลอการทรุดตัวของโรงจอดรถ