0
TECHNICAL
 
Ceiling Height

จากทางที่โครงการอนินทาวน์มีการออกแบบให้บ้านมี 3 ชั้นครึ่ง ดังนั้นระหว่างชั้น 1 และชั้นครึ่งจะมี Ceiling Height ที่สูงประมาณ 6 เมตร และประกอบกับที่บ้านกว้าง 5.5 เมตร จึงทำให้บ้านมีความกว้างดูโปร่งและโล่งสบายยิ่งขึ้น