0
TECHNICAL
 
ท่อระบายน้ำ

โครงการยังมีการคำนึงถึงระบบการระบายน้ำภายในตัวบ้านโดยการเพิ่มขั้นตอน การแขวนแองเกิ้ลของท่อระบายน้ำติดไว้กับตัวบ้าน เพราะเนื่องจากที่ดินในกรุงเทพมหานครมีการทรุดทุกปี ดังนั้นระบบแองเกิ้ลจะช่วยป้องกันไม่ให้ท่อระบายน้ำตกไปตามดินที่ทรุด และกดทับทำให้ท่อระบายน้ำเกิดการเสียหายได้