0
TECHNICAL
 
เสาเข็ม

เสาเข็มเหลี่ยมเป็นเสาเข็มหน้าตัดรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า สามารถรับแรงตามแนวแกนและแรงโมเมนต์ดัดลงสู่ดินที่มีความแข็งแรง และช่วยให้โครงสร้างอาคารไม่เกิดการทรุดตัว ข้อดีของเสาเข็มเหลี่ยม คือ สามารถรับแรงแนวนอนและ โมเมนต์ดัดได้ดีกว่าเสาเข็มกลมที่มีขนาดหน้าตัดเท่ากัน และ สามารถออกแบบให้ใช้กับโครงสร้างอาคารได้ง่ายกว่า บางกรณีใช้เสาเข็มเหลี่ยมเพียง 1 ต้น ก็อาจสามารถช่วยรับน้ำหนักแทนเสาเข็มกลมหลายต้นได้ ข้อดีที่สำคัญของเสาเข็มเหลี่ยม เมื่อ เปรียบเทียบกับเสาเข็มกลม คือ เสาขนาดหน้าตัดเท่ากัน แรงเสียดทานด้านข้าง (Lateral friction) ที่เสาเข็มเหลี่ยมจะสูงกว่า เนื่องจากพื้นที่ผิวมากกว่า จึงใช้สำหรับออกแบบให้รับแรงได้ ตั้งแต่ 5,000 กิโลนิวตันขึ้นไป โดยโครงการจัดสรรทั่วไปจะใช้เสาเข็มรูปตัวไอในการก่อสร้าง แต่ทางโครงการอนินทาวน์ ใช้เสาเข็มเหลี่ยมในงานก่อสร้าง โดยเสาเข็มเหลี่ยมมักจะถูกกำหนดให้ใช้การพิเศษ เช่น เสาเข็มใช้รับสะพาน