0
TECHNICAL
 
การก่อผนัง

“อิฐมอญ” หรือ “อิฐแดง” ผลิตจากดินเหนียวผสมแกลบ หรือวัสดุอื่นผสมน้ำ เผาด้วยเตาจนสุก โครงการทั่วไปส่วนใหญ่จะใช้ อิฐมวลเบา หรือ กำแพงสำเร็จรูป ซึ่งอิฐมวลเบานั้น จะรับน้ำหนักในการเจาะยึดสิ่งของได้น้อยกว่าอิฐมอญ และกำแพงสำเร็จรูปนั้น มีข้อจำกัดในการต่อเติม จึงทำให้อิฐมอญได้เปรียบตรงนี้