0
TECHNICAL
 
On Beam ส่วนหลังบ้าน

โดยโครงการอนินทาวน์ได้คำนวณรูปการใช้ทาวน์
โฮมกับพื้นที่หลังบ้านไว้อย่างละเอียด โดยทั่วไปจะมีการต่อเติมครัวหลังบ้านหรือหลังคาอาจทำให้โครงสร้างหลังบ้านแบกรับ น้ำหนักที่มากเกินความจำเป็นและอาจทำให้ พื้นที่หลังบ้านเกิดทรุดเร็วกว่ากำหนดได้ ทางโครงการจึงได้พัฒนาให้พื้นที่หลังบ้านเป็นลักษณะ on beam โดยการเสริมคานเหล็กกับเสาเข็มหลังบ้าน เพื่อช่วยรับแรงกดทับจากการก่อสร้าง หรือต่อเติมภายหลัง